Program is on, make us successful with your Support and Efforts

  • Date: 22/09/2022 11:47 AM
  • Location: Vietnam (Map)

Description

Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 5000 người tự tử mỗi năm tại Việt Nam và có khoảng 3.564.000 người gặp các vấn đề về sức khoẻ tâm trí, chiếm 4% dân số thế giới. Số liệu gây sốc cũng cho thấy nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật là nhóm gặp rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Chương trình nâng cao khả năng chăm sóc - xây dựng khả năng chống chịu thông qua các việc thương yêu mình, thương yêu những người xung quanh đã được thực hiện để góp phần giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế, bao gồm người khuyết tật. Các hoạt động hỗ trợ chính của chúng tôi bao gồm: cung cấp các buổi tập giải toả căng thẳng cho các nhóm đối tượng khác nhau theo nhu cầu của nhóm, bao gồm người khuyết tật (trực tuyến và trực tiếp); cung cấp các khoá đào tạo hướng dẫn viên TRE ở cấp cộng đồng để trao quyền, tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm trí ở cấp cộng đồng, đào tạo các huấn luyện viên TRE cấp quốc tế dành cho các đối tượng muốn học chuyên sâu về TRE. Tất cả các hoạt động TRE sẽ được thực hiện với đội giảng viên cấp cao ở khu vực Châu Á. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hơp với các chuyên gia chữa lành cung cấp các hoạt động hỗ trợ khác, bao gồm: nhảy tự nhiên, nhảy tự do, yoga, thiền....

Support Us